Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
30 มี.ค. 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่
30 มี.ค. 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
22 ก.พ. 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
20 ก.พ. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
6 ก.พ. 2560 รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานโภชนาการนักเรียนประจำ
26 ม.ค. 2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
23 ม.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานธุรการ
17 ม.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานธุรการ
22 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานธุรการ
16 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว
16 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
16 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้างวิชาพละศึกษา
09 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้างวิชาแนะแนว
09 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
09 ธ.ค. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้างวิชาพละศึกษา
21 พ.ย. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการเจ้าหน้าที่งานวัดผล
21 พ.ย. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการเจ้าหน้าที่งานวัดผล
21 พ.ย. 2559 ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง(วิชาพลศึกษา, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาแนะแนว)
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949